Passend onderwijs voor slechts een op kennis gebaseerd economisch systeem

Invoering

Instructie kan een voor mensen geschikte uitdaging zijn voor even persoonlijke verrijking en verbetering. De Namibische grondwet creƫerde een voorziening voor alle mensen om toegang te krijgen tot onderwijs. Dit wordt vaak ook ondersteund door doelstelling 4 voor duurzame ontwikkelingsdoelen van de Agenda 2030 voor duurzame verbetering. Doelstelling 4 heeft tot doel te zorgen voor inclusief en rechtvaardig onderwijs en leren van goede kwaliteit en het verbeteren van de vooruitzichten voor een leven lang studeren voor iedereen. Lees hier meer https://eureka-examens.nl/examenlocaties/

De huidige omgeving verandert voortdurend snel, wat betreft sociale, financiƫle, politieke en elektronische connectiviteit en gebruik. De verbeteringen vereisen dat individuen zich aanpassen en ondernemen door toepasbare nieuwe knowhow, expertise, attitudes en competenties te verwerven in een groot aantal configuraties om relevant en grenzeloos te blijven. Levenslange ontdekkingskansen zouden het verwerven van dit soort pertinente nieuwe inzichten, vaardigheden, attitudes en competenties mogelijk maken, voor individuen om levenskwesties te vervullen, relevant te blijven en hun leven, gemeenschappen en samenlevingen in deze digitale wereld in stand te houden.

Volgens Toffler (1970) “zullen de analfabeten in de 21ste eeuw niet degenen zijn die niet kunnen lezen en genereren, maar degenen die eenvoudigweg niet kunnen leren, afleren en opnieuw leren”. Levenslang ontdekken gaat over het ontdekken, afleren en opnieuw leren door het kopen en bijwerken van een scala aan capaciteiten, interesses, informatie en kwalificaties van uw voorschoolse jaren tot aan uw pensioen.

Uitzoeken suggereert het verwerven van kennis of expertise door middel van onderzoeken, werkervaring of bijblijven. Afleren wordt opgemerkt als het verwijderen en vervangen van verouderde expertise. Opnieuw leren impliceert het ontdekken van materiaal dat vroeger aan het licht is gebracht en vervolgens is vergeten. Acties voor levenslang studeren moedigen kennis en competenties aan die variaties op kennisgebaseerde samenlevingen mogelijk maken, hoewel voor dezelfde tijd alle leervarianten worden gewaardeerd. Levenslang ontdekken (LL) is dus een onmisbaar principe van instructieverbetering.

De algemeen aanvaarde definitie van levenslang begrip is ‘alle studie die tijdens het leven wordt uitgevoerd en die toevallig continu, vrijwillig en gemotiveerd is bij het najagen van gegevens, expertise, attitudes en competenties om persoonlijke of ervaren goede redenen.